lek na łuszczyce forum

Rekombinowany aktywowany czynnik VII w przypadku ostrego krwotoku wewnątrzgłupa

Badanie przeprowadzone przez Mayera i wsp. (Wydanie z 24 lutego), pokazujące, że rekombinowany aktywowany czynnik VII (rFVIIa) jest korzystny w leczeniu ostrego krwotoku śródmózgowego, dla którego opcje leczenia są bardzo ograniczone, jest bardzo ekscytujący. Badanie wykazało zmniejszenie wzrostu krwiaka (główny punkt końcowy); Jednak to związane z tym obniżenie umieralności najprawdopodobniej wpłynie na praktyków, aby stosować tę terapię. Chociaż pacjenci w głębokiej śpiączce (określani jako wynik mniejszy niż 6 w skali Glasgow Coma Scale [GCS]), których śmiertelność jest wyjątkowo wysoka, 2 zostały wyłąc...

Więcej »

uzdrowiska w krynicy zdrój cd

Dawkę prednizonu zmniejszano co tydzień (o 10 mg), a następnie całkowicie wycofano, podobnie jak azatiopryna, w 45. dniu po operacji. Po tej dacie pacjenci otrzymywali tylko cyklosporynę. Pacjenci, którzy mieli epizody odrzucenia podczas terapii 33B3.1, byli leczeni globuliną antymitocytową przez siedem dni, a leczenie 33B3.1 przerwano. Pacjenci z ostrymi epizodami odrzucenia byli następnie leczeni (po 14 dniu) codziennymi infuzjami dożylnymi (pulsy) metyloprednizolonu (odpowiednio 5, 5, 4, 3 i 2 mg na kilogram przez 5 kolejnych dni), a następnie mg prednizonu za kilogram doustnie, który powoli spadł (10 mg na tydzień) i ostat...

Więcej »

Transplantacja krwi pępowinowej u niemowląt z chorobą infekcyjną Krabbea

Infantylna choroba Krabbe a powoduje postępujące pogorszenie neurologiczne i śmierć we wczesnym dzieciństwie. Postawiliśmy hipotezę, że transplantacja krwi pępowinowej od niespokrewnionych dawców przed pojawieniem się objawów korzystnie zmienia naturalną historię choroby wśród noworodków, u których choroba została zdiagnozowana z powodu wywiadu rodzinnego. Porównaliśmy wyniki tych noworodków z wynikami wśród dzieci, które przeszły transplantację po wystąpieniu objawów oraz z wynikami w nieleczonej kohorcie dotkniętych dzieci. Metody
Jedenaście bezobjawowych noworodków (zakres wieku, od 12 do 44 dni) i...

Więcej »

Transmisja MERS-Coronavirus w kontaktach domowych AD 3

Oszacowane procentowe zmniejszenie umieralności matek było podobne, ale nie było statystycznie istotne pomimo dużego rozmiaru próby. Duży spadek sepsy połogowej jest zgodny z odnotowanym wysokim stosowaniem zestawów do bezpiecznego dostarczania przez tradycyjne osoby urodzone. Jest prawdopodobne, że znaczna część redukcji umieralności okołoporodowej była mediowana przez zmniejszoną sepsę, ale nie było możliwe uzyskanie ostatecznych informacji. Trening tradycyjnej opieki porodowej obejmował nauczanie rozpoznawania poważnych powikłań ciąży i porodu, a zatkana praca była częściej rejestrowana dla kobiet w grupie in...

Więcej »
http://www.wojskogedeona.pl 751#smutny wiersz o życiu , #uzależniona od mężczyzny , #jak leczyć opryszczke na ustach , #podwyższone limfocyty w ciąży , #prowadzenie ciąży medicover , #nerwica skóry objawy , #endokorona cena , #slimea , #jak byc asertywna w pracy , #typy urody jesień ,